ja_mageia

Ognjeni zublji ob otvoritvi specialne olimpiade

v ?rni na Koroškem dne 10.feb.2016

  • Zmanjšaj velikost pisave
  • Privzeta velikost pisave
  • PoveÄŤaj velikost pisave
Storitve Ognjemeti Profesionalni ognjemeti
Profesionalni ognjemeti PDF natisni

Ognjemete izvedemo po vašem izboru glede na velikost in lokacijo ognjemeta. Uporabljamo pirotehni?ne izdelke razreda II, III, in IV serije. - kalibrov od 30mm do 300mm premera.

 

Bombe

Svetilni pirotehni?ni izstrelki serije III in IV, se vstavljajo v zato posebej izdelane tulce kateri se vstavijo v stabilne nosilce tako, da izstrelki ob sprožitvi v nobenem primeru ne morejo menjati za?rtane smeri. Svetilni elementi se povežejo med seboj z izbranimi zakasnilci. Z elektri?nim nadzorom in ra?unalniško podporo lahko nadzorujemo izstrelke do tiso?inke sekunde natan?no. Višina izstrelka je odvisna od dolžine izstrelitvene cevi in teže izstrelka, do 300m.  Premer efekta od 30m do 160m. Varnostni odmik se dolo?i glede na velikost izstrelkov oz. oddaljenost gledalcev.

OgnjemetPoro?ni ognjemetOgnjemet 

 

Ve?strelne ognjemetne baterije

Predstavljajo najenostavnejšo in najpriljubljenejšo pirotehni?no skupino zadnjih let, primerno za sleherno praznovanje na katerem bo to pravi vrhunec ve?era z ve?strelnim ognjemetom v malem. Izstreljujejo razli?no število raket in efektov od 8 pa vse do 240, razli?nih dimenzij, dolžin trajanja, barv in intenzivnosti. Velik izbor izdelkov, preko 70 razli?nih ve?strelnih baterij, predstavlja možnost, da z svojo domišljijo zastavite svoj ognjemet. Razli?nimi efekti: kometi, žvižgi, poki, krizanteme…Profesionalne ve?strelne baterije delimo v 4 razrede glede na širino cevi tulca. Efekti se razpo?ijo na višino od 25 do 60 m in dosežejo premer efekta do 25m. Varna uporaba tovrstnih izdelkov predpisuje varnostni odmik 25 m. Veli?astna predstava bo najbolje videna iz razdalje 30 - 40 metrov

Ve?strelne baterije :: Do 180 izstrelkov Ve?strelne baterije :: Do 180 izstrelkov Ve?strelne baterije :: Do 180 izstrelkov Ve?strelne baterije :: Do 180 izstrelkov

 

Rimske sve?ke

Izstreljujejo zaporedne svetle?e komete razli?nega premera in dolžin trajanja. Izstrelki se izstreljujejo iz tulca in uprizorijo razno barvni svetlobni spekter. Dosežejo višino od 35 do 70 m.

Rakete

Predstavljajo najbolj znano pirotehni?no skupino in jih delimo na serije 2, 3 in 4. Dosegajo višino od 25 do 75 m, odvisno od velikosti in teže polnjenja efekta.

Zunanji vulkani

Fontane predstavlja mešanico pirotehni?nih snovi, ki izgorevajo iskrene delce s tako hitrostjo, da pri tem tvorijo nekakšen rasto? bruhajo?i vulkan z višino delovanja od 0,5 do 8 metrov in v širino od 0,2 do 3 metrov. ?as trajanja 1 min.

Piro napis

Za sve?ane trenutke izdelamo gore?i piro napis razli?nih barv (rde?a, modra ali bela) in dimenzij želenega napisa, slike ali logotip podjetja. Na predhodno izdelano osnovo se vstavijo gore?i elementi kateri ob aktiviranju zažarijo. ?as trajanja 1 min.

 

 

Pirotehni?na zavesa

Ob izgorevanju puš?a minimalno dima in je primerna za zunanjo ali notranjo uporabo. Padajo?e gore?e iskrenje pove?a veli?astno vzdušje prireditve. V srebrni ali zlati barvi. Dolžine 5 m, ?as trajanja 2 minuti. Elektri?ni daljinski vžig.

Pirotehni?na zaveta