ja_mageia

Nizek dim je efekt, ki ga izvajamo z A testiranimi aparati kateri za delovanje potrebujejo posebno vrsto ledu. Ob stiku z vodo se led spremeni v izredno gosto meglo, katera se ne dviguje v zrak in se ob nastalem vetru od nastopajo?ih spuš?a nazaj na tla, kar ne velja za podobne efekte nizkega dima. Efekt se lahko izvaja od 5 do 11 minut z 25 minutnim odmorom, med katerim se aparat znova pripravi za delovanje.  • Zmanjšaj velikost pisave
  • Privzeta velikost pisave
  • PoveÄŤaj velikost pisave
Storitve Odrska pirotehnika Odrske fontane
Odrske fontane PDF natisni

Fontane predstavlja mešanico pirotehni?nih snovi, ki izgorevajo iskrene delce s tako hitrostjo, da pri tem tvorijo nekakšen bruhajo?i vulkan z višino delovanja od 0,5 do 8 metrov in v širino od 0,2 do 3 metrov. Razdelimo jih na momentalne, po?asi rasto?e, srebrne, zlate, linijske ali prsketajo?e. ?as delovanja od 0.5 do 120 sekund. Ve?ina fontan ima cilindri?no obliko katere pritrdimo na trdno negorljivo ravno podlago. Elektri?ni daljinski vžig preko kontrolne enote.

odrska_fontana01Odrske fontanefontana_odrmiss_slo20071

Ob postavitvi pirotehni?nih efektov na odru je potrebna maksimalna pazljivost in obveš?enost nastopajo?ih o postavitvi in sprožitvi  efekta na odru. Pred sprožitvijo je potrebno prekriti ali odstranit lahko gorljive elemente. Pirotehnik bo sprožil efekte le v primeru maksimalne zagotovljene varnosti. Varnostni odmik gledalcev je najmanj 5 metrov, priporo?ljiva oddaljenost 10 metrov.

zunanja_fontane fontana_05 

Zunanje fontane katere se uporabljajo na odprtim prostoru pa dosežejo višino iskrenja tudi do 8 metrov, pri svojem delovanju proizvedejo ve? dima. V kombinaciji fontan z piro-zaveso dosežemo popolni vizualni efekt.