ja_mageia

Dne 21. maj 2016 smo v zabavišču FLOOR Cafe smo ob promocije Yegermaister izvajali posebne efekte

  • Zmanjšaj velikost pisave
  • Privzeta velikost pisave
  • Povečaj velikost pisave
Podjetje Pravila
Pravila PDF natisni

Izvedba profesionalnih ognjemetov zahteva od organizatorja prireditve prijavo ognjemeta na upravni enoti v kateri se bo ognjemet izvajal. Ob predložitvi dokumentacije je potrebno priložiti tudi elaborat o ognjemetu, katerega vam bomo izdelali in poslali po predhodnem ogledu lokacije, certifikat o strokovni usposobljenosti in priglasitveni list podjetja. Pri MNZ smo pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa in storitev na drobno s pirotehničnimi izdelki razreda I in II III IV.

Pravilnik o izvajanju ognjemetov
Zakon o eksplozivih

 

VARNOST

 

Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov razreda I in razreda II sta dovoljeni otrokom do 15 let starosti le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Po naši veljavni zakonodaji lahko trgovci v maloprodaji prodajajo samo izdelke razreda I in II. Ti izdelki morajo imeti uporabno dovoljenje za promet v Sloveniji, ki ga pridobi proizvajalec oz. uvoznik. Starostna meja za nakup izdelkov razreda II je 16 let. Pri uporabi teh izdelkov morate skrbno upoštevati navodila, ki so na vsakem izdelku. Ce izdelke uporabljate tako, da ogrožate svoje ali tuje življenje ali premoženje, ste za to sami odgovorni. Enako ne smete kaliti nočnega reda in miru.

Uporaba izdelkov s pokalnim učinkom, pa je dovoljena samo v obdobju od 26. decembra do 2. januarja.

 

Pirotehnični izdelki so glede na količino eksplozivnega polnenja razdeljeni v 6 razredov.

razred Ipirotehnične igrače
razred IIizdelki za male ognjemete
razred IIIizdelki za srednje ognjemete
razred IVizdelki za velike ognjemete
razred T1 in T2 izdelki za tehnične namene
Z A K O N O EKSPLOZIVIH

3. člen
(opredelitev eksplozivov)Eksplozivi so:
– razstreliva,
– smodniki,
– eksplozivne snovi,
– inicialna in vžigalna sredstva,
– izdelki, polnjeni z eksplozivi,
– pirotehnične zmesi,
– pirotehnični izdelki.- Pirotehnične zmesi so: snovi, katerih osnovni namen je, da pri izgorevanju dosegajo svetlobni, toplotni, dimni ali zvočni učinek.
-Pirotehnični izdelki so: izdelki, ki vsebujejo pirotehnično zmes in so razvrščeni v razrede: I, II, III in IV ter T1 in T2.

4. člen
(pomen izrazov)
– razredi pirotehničnih izdelkov so: razred I – pirotehnične igrače, razred II – izdelki za male ognjemete, razred III – izdelki za srednje ognjemete, razred IV – izdelki za velike ognjemete, razred T1 in razred T2 – pirotehnični izdelki za tehnične namene.

13. člen
(strokovna usposobljenost)
(1) Za promet, uporabo, ravnanje z eksplozivi in izvajanje ognjemetov s pirotehničnimi izdelki razredov III in IV morajo biti osebe strokovno usposobljene v skladu s 40. členom tega zakona.26. člen(4) Fizična oseba, ki v Sloveniji nabavlja pirotehnične izdelke razredov I, II ter T1 in T2 za lastno uporabo, ne potrebuje dovoljenja za nakup.

36. člen
(omejitve za uporabo pirotehničnih izdelkov)
(1) Prodaja pirotehničnih izdelkov razredov I in II, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena v času od 19. decembra do 31. decembra.

(2) Uporaba pirotehničnih izdelkov iz prejšnjega odstavka je dovoljena v času od 26. decembra do 2. januarja.

(3) Uporaba pirotehničnih izdelkov razreda I in II je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve.

(4) Mladoletnikom do 15 leta starosti sta dovoljena le prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov razredov I in II ter le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

(5) Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca.
Prepovedana je:
– predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka,
– uporaba v drugih predmetih,
– lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi.

 

eNovice

Naročite se na novice in pravočasno boste obveščeni o vseh novostih,...