ja_mageia

  • Zmanjšaj velikost pisave
  • Privzeta velikost pisave
  • Povečaj velikost pisave
Izjava zasebnosti
Izjava zasebnosti PDF natisni
Dostop do spletne strani in njena uporaba sta podvržena določbam besedila tega pravnega obvestila in določbam zakonov in drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. S pristopanjem in uporabo te strani vsak uporabnik sprejema in soglaša, brez kakršnihkoli omejitev, navedene pogoje uporabe in priznava, da je vsakršen sporazum med uporabnikom oz. obiskovalcem in podjetjem Pyrocop, Ferdinand Cobl s.p., Limbuška cesta 79, 2000 Maribor, v nadaljevanju Pyrocop, podvržen določbam tega pravnega obvestila in drugim veljavnim določbam v Republiki Sloveniji.

Če se z navedenim v prvem odstavku, brez kakršnihkoli omejitev, ne strinjate, vas prosimo, da takoj zapustite našo spletno stran.

Spletna stran in njena celotna vsebina, vključno s celotnim tekstom in slikami, je v izključni lasti podjetja Pyrocop in je avtorsko zaščitena, vključno z vsemi pridržanimi pravicami, razen če ni izrecno drugače določeno. Katerakoli vsebina, ki predstavlja znak, vzorec oziroma drug znak razlikovanja, je istočasno bodisi registrirana bodisi neregistrirana blagovna ali storitvena znamka oziroma druga pravica podjetja Pyrocop oziroma druge osebe v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo pravic intelektualne lastnine. Uporaba katerekoli vsebine je prepovedana brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika vsebine spletne strani.

Prepovedano je distribuiranje, spreminjanje, preslikavanje, izdajanje, licenciranje ali prodajanje teh vsebin na kakršenkoli način brez izrecnega pisnega soglasja podjetja Pyrocop.

To stran uporabljate na vašo lastno odgovornost. Pyrocop, njegovi zastopniki ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba udeležena pri nastajanju, proizvajanju ali nudenju te spletne strani, ne odgovarjajo za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali drugačno škodo, ki izvira iz ali je v zvezi z uporabo te spletne strani oziroma njene vsebine, ne glede na to, ali temelji na pogodbi, civilnem deliktu, objektivni odgovornosti ali čem drugem, čeprav so bili opozorjeni na možnost nastanka takšne škode.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih strani, ki so v lasti ali so vodene s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb. Tovrstne povezave nudimo zgolj zaradi priro�nosti. Pyrocop ne nadzoruje, vodi in ni odgovoren za vsebino ali zasebnost in njeno varstvo pri teh straneh. Brez omejitve v tem odstavku navedenega se Pyrocop še posebej odpoveduje kakršnikoli odgovornosti v primeru, da te strani:
  • posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
  • so netočne, nepopolne ali zavajajoče,
  • niso gospodarsko uporabne ali ustrezne določenemu namenu,
  • ne zagotavljajo primerne varnosti,
  • vsebujejo viruse ali druge škodljive vsebine in
  • so žaljive ali sicer vzpostavljajo odgovornost.
Poleg tega Pyrocop ne vzpodbuja in podpira vsebino ali kakršnekoli druge produkte ali storitve, vsebovane na teh straneh. Če vzpostavite povezavo s takšnimi spletnimi stranmi, to storite na lastno odgovornost in brez kakšne koli moralne, kazenske ali odškodninske odgovornosti s strani podjetja Pyrocop.


Pyrocop
Ferdinad Cobl s.p.
Limbuška cesta 79
2000 MARIBOR
 

eNovice

Naročite se na novice in pravočasno boste obveščeni o vseh novostih,...